Časti obcí - inicializačné a zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden počiatočný alebo zmenový záznam. Celá tabuľka tak obsahuje všetky počiatočné záznamy a históriu všetkých ich zmien v Registri adries.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 25, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id idcada6778-0714-446c-81eb-06299a41de80
Last Changes Id last_changes_id14,230,081
Last Modified last_modified5 hours ago
Maintainer maintainerE8943CC3-CDF2-4368-A29F-FFAC8E09F443
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_id436054b4-4a2e-40a9-9fda-d77c6f7cc2e1
Revision Id revision_idaa004bbe-2cea-460d-9f03-2617b948095a
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate