Byty - inicializačné a zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden počiatočný alebo zmenový záznam. Celá tabuľka tak obsahuje všetky počiatočné záznamy a históriu všetkých ich zmien v Registri adries.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 2, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id idbab5cf11-524a-4efe-9f05-d2233294c909
Last Changes Id last_changes_id14,382,543
Last Modified last_modified21 hours ago
Maintainer maintainerE8943CC3-CDF2-4368-A29F-FFAC8E09F443
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_id76d7833e-9d26-4f9f-a052-232453ea7abf
Revision Id revision_id855129b1-6fa0-4f40-97a2-ab0fed22204c
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate