Byty - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam buildingUnitChange (zmena bytu), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky byty.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 7, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id177ccaf9-4de5-4433-b8b9-69fe9573e2a3
Last Changes Id last_changes_id14,753,219
Last Modified last_modified14 hours ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id76d7833e-9d26-4f9f-a052-232453ea7abf
Revision Id revision_id43408a57-fbd2-427a-aa1d-fdd911f08617
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/0114b6e3-27a6-4549-9a58-3a9033a77675/resource/01ee46af-7b6a-4070-9e9f-fd4081130c6f/download/doc08.html
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id2150fe94-df3e-46a6-bb93-e657e9ed99d7
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate