Budovy (súpisné čísla) - konsolidované dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje konsolidovaný stav konkrétnej časovej verzie objektu Budova (súpisné číslo). Celá tabuľka tak obsahuje všetky časové verzie všetkých budov (súpisných čísiel) - aktuálne aj historické.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 7, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id2ba406d0-5ce5-472d-ba75-5e04f05be1c1
Last Changes Id last_changes_id14,753,219
Last Modified last_modified15 hours ago
Last Update Successful last_update_successful14,753,219
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_ide4b5255d-c8ba-4e60-8a2c-a5a3e7485281
Revision Id revision_idda79b8e2-f198-4748-9d33-ab109ca22e26
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/14fae22e-96ff-4d26-82af-435f8d7a4fb6/resource/657a16ac-ac8e-4f2b-afb9-8b802424f88d/download/doc06.html
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_idcfd0a2b5-d5e9-467a-9522-64781d852909
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate