Budovy (súpisné čísla) - konsolidované dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje konsolidovaný stav konkrétnej časovej verzie objektu Budova (súpisné číslo). Celá tabuľka tak obsahuje všetky časové verzie všetkých budov (súpisných čísiel) - aktuálne aj historické.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 2, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id2ba406d0-5ce5-472d-ba75-5e04f05be1c1
Last Changes Id last_changes_id9,576,047
Last Modified last_modified2 months ago
Last Update Successful last_update_successful9,576,047
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_ide4b5255d-c8ba-4e60-8a2c-a5a3e7485281
Revision Id revision_ida2784d2c-5be6-4485-ace5-c7f58b3c6833
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/14fae22e-96ff-4d26-82af-435f8d7a4fb6/resource/0ec5e14d-808c-4ebd-9717-45706059fac3/download/package7doc1.htm
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id5c690159-7a26-4a9c-84e7-2ff406d2e9f4
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate