Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie ...

From the dataset abstract

Údaje šírkového usporiadania priečneho rezu vybranej pozemnej komunikácie (šírka vozovky, šírka spevnenej a nespevnenej krajnice, pasportizačná šírka)

Source: Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie priečneho rezu

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 22, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created9 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id id8340f4db-bdaa-4731-9b87-73f7c3ae21d5
Last Modified last_modified9 months ago
Maintainer maintainer3B45E7D1-E6ED-4471-95B8-5AFB9785075B
Periodicity periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id120a4dd9-2d85-449e-ade8-8307f2df9c2d
Revision Id revision_id168f6a0b-dd0e-4d65-a289-ba178902416d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid