Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie ...

From the dataset abstract

Údaje šírkového usporiadania priečneho rezu vybranej pozemnej komunikácie (šírka vozovky, šírka spevnenej a nespevnenej krajnice, pasportizačná šírka)

Source: Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie priečneho rezu

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 22, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created8 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXLS
Id id5dc7a1c8-1bfd-4cc7-80fc-f2c3cdb30f1b
Maintainer maintainer3B45E7D1-E6ED-4471-95B8-5AFB9785075B
Periodicity periodicityquarterly
Position position1
Resource Group Id resource_group_id120a4dd9-2d85-449e-ade8-8307f2df9c2d
Revision Id revision_id393e03f5-9ed8-46a1-ac32-68705ec8f20d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid