Objednávky tovarov a služieb RÚVZ Svidník

Zoznam objednávok za tovary a služby

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Unique identifier of dataset's provider 02E0093C-5A75-4E89-A8A9-803EC73DACDE
Date of the first publication August 4, 2017
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.368938, 49.363214], [21.411754, 49.371805], [21.420055, 49.381457], [21.415344, 49.38494], [21.438104, 49.39817], [21.443682, 49.411514], [21.473695, 49.413584], [21.488854, 49.429078], [21.517046, 49.417802], [21.530272, 49.435083], [21.55208, 49.433114], [21.563984, 49.441261], [21.590556, 49.433815], [21.630943, 49.447307], [21.658904, 49.4168], [21.720486, 49.412764], [21.726893, 49.398105], [21.763385, 49.383467], [21.77148, 49.363145], [21.747341, 49.341914], [21.766206, 49.294492], [21.739642, 49.293032], [21.725861, 49.31946], [21.703499, 49.339704], [21.681776, 49.32826], [21.691023, 49.317283], [21.663832, 49.298789], [21.630863, 49.297372], [21.636607, 49.281414], [21.6209, 49.274182], [21.62077, 49.249147], [21.593678, 49.230393], [21.597391, 49.192708], [21.569299, 49.160012], [21.594256, 49.137367], [21.592081, 49.122282], [21.577194, 49.11319], [21.559881, 49.12604], [21.556261, 49.117727], [21.570173, 49.109461], [21.567573, 49.084764], [21.522172, 49.064214], [21.517172, 49.072794], [21.495474, 49.078483], [21.447024, 49.080912], [21.445727, 49.093024], [21.374224, 49.116205], [21.386367, 49.129086], [21.436738, 49.136128], [21.461888, 49.159132], [21.48397, 49.147236], [21.491884, 49.128485], [21.516422, 49.135541], [21.521209, 49.128169], [21.526019, 49.126231], [21.536793, 49.136021], [21.523211, 49.133813], [21.524145, 49.131074], [21.524073, 49.127211], [21.518289, 49.145271], [21.52918, 49.146044], [21.499317, 49.158354], [21.504731, 49.174423], [21.493169, 49.170668], [21.476602, 49.178017], [21.478902, 49.199169], [21.501134, 49.201744], [21.521042, 49.214294], [21.510537, 49.2212], [21.510371, 49.235245], [21.489995, 49.249317], [21.499504, 49.265249], [21.475205, 49.281698], [21.458561, 49.281946], [21.446867, 49.309813], [21.435243, 49.305943], [21.394503, 49.323848], [21.42389, 49.34456], [21.368938, 49.363214]]]}

Related items

No related items