Objednávky tovarov a služieb RÚVZ Martin

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
Unique identifier of dataset's provider 9AF7F3B2-26E7-4AFB-9836-E66DEE2D6175
Date of the first publication September 10, 2018
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.633357, 48.964796], [18.64107, 48.981723], [18.665418, 48.997406], [18.704747, 48.991995], [18.717544, 49.006375], [18.726497, 49.004862], [18.722777, 49.019228], [18.74367, 49.031086], [18.737243, 49.05267], [18.775543, 49.060746], [18.815606, 49.084344], [18.827237, 49.124061], [18.855299, 49.149494], [18.884658, 49.15013], [18.896877, 49.161749], [18.909123, 49.158981], [18.932276, 49.169331], [18.946371, 49.164682], [18.968869, 49.18105], [18.993521, 49.182145], [19.008123, 49.19377], [19.051615, 49.187898], [19.061401, 49.192212], [19.063348, 49.211024], [19.083273, 49.218092], [19.077582, 49.208799], [19.085563, 49.181312], [19.080235, 49.166205], [19.102737, 49.139097], [19.14191, 49.136553], [19.14105, 49.122204], [19.119541, 49.107784], [19.123456, 49.057809], [19.109993, 49.042967], [19.111381, 49.004845], [19.101048, 48.996198], [19.107197, 48.986949], [19.10043, 48.974863], [19.1197, 48.956466], [19.138023, 48.951564], [19.139001, 48.943821], [19.127491, 48.932271], [19.092979, 48.921251], [19.0791, 48.903029], [19.078754, 48.876764], [19.04708, 48.883685], [19.029292, 48.878002], [19.021369, 48.88604], [18.974853, 48.876656], [18.933485, 48.919699], [18.892463, 48.93605], [18.864861, 48.937866], [18.85027, 48.949489], [18.821393, 48.947133], [18.765179, 48.96663], [18.721148, 48.93653], [18.694557, 48.959175], [18.665351, 48.956108], [18.633357, 48.964796]]]}

Related items