Objednávky RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni .

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
Unique identifier of dataset's provider B99BCD75-70F2-4107-8D29-9C4584A325C9
Date of the first publication March 14, 2018
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.401366, 49.304527], [20.401344, 49.319401], [20.41779, 49.334784], [20.427674, 49.3713], [20.437744, 49.377958], [20.432402, 49.381155], [20.451595, 49.388656], [20.434241, 49.397598], [20.431171, 49.417145], [20.47196, 49.415436], [20.504894, 49.403284], [20.509936, 49.393446], [20.575525, 49.376106], [20.613598, 49.401824], [20.614934, 49.417845], [20.646988, 49.40067], [20.698861, 49.420521], [20.744662, 49.414176], [20.742269, 49.403833], [20.758222, 49.4], [20.74753, 49.391256], [20.761544, 49.383976], [20.758569, 49.373746], [20.785406, 49.3744], [20.782476, 49.361031], [20.798892, 49.363204], [20.809626, 49.358992], [20.80688, 49.353151], [20.797871, 49.358704], [20.798128, 49.342767], [20.811836, 49.347687], [20.825903, 49.334404], [20.83733, 49.33402], [20.865089, 49.347616], [20.882386, 49.333097], [20.872738, 49.319789], [20.903575, 49.323535], [20.924084, 49.295969], [20.97573, 49.309476], [21.01564, 49.28271], [20.990024, 49.277018], [21.004291, 49.255329], [20.994443, 49.230453], [20.94966, 49.208713], [20.926448, 49.21389], [20.895001, 49.205292], [20.885671, 49.210093], [20.886271, 49.226655], [20.875187, 49.227801], [20.873961, 49.210751], [20.86011, 49.222127], [20.842668, 49.215677], [20.852531, 49.224566], [20.832352, 49.223905], [20.825399, 49.231796], [20.771523, 49.229996], [20.773303, 49.218519], [20.749153, 49.19112], [20.699277, 49.164898], [20.680236, 49.171757], [20.666857, 49.168007], [20.645669, 49.151632], [20.619289, 49.162037], [20.615527, 49.188518], [20.621407, 49.191571], [20.595658, 49.210654], [20.570029, 49.214015], [20.569326, 49.220771], [20.518227, 49.249587], [20.508305, 49.246859], [20.516378, 49.252028], [20.499549, 49.263371], [20.512291, 49.283272], [20.49949, 49.295045], [20.491339, 49.321983], [20.428333, 49.293637], [20.401366, 49.304527]]]}

Related items

No related items