Metodické usmernenia zákon č. 343/2015 Z. z.

Úrad pre verejné obstarávanie vydáva metodické usmernenia podľa zákona o verejnom obasatrávaní a odpovedá na konkrétne otázky účastníkov procesu verejného obstarávania.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Úrad pre verejné obstarávanie
Dataset provider Úrad pre verejné obstarávanie
Unique identifier of dataset's provider 656F92FC-F8ED-4DA5-A9F5-1499E03AD575
Date of the first publication April 24, 2017
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.117359, 48.138251], [17.13245, 48.145748], [17.124763, 48.146527], [17.125151, 48.15607], [17.155344, 48.167551], [17.174616, 48.187041], [17.224437, 48.191747], [17.217919, 48.181832], [17.237288, 48.16814], [17.227177, 48.163997], [17.234278, 48.162075], [17.237455, 48.144155], [17.284531, 48.116683], [17.276152, 48.100122], [17.245521, 48.112253], [17.217309, 48.103495], [17.202084, 48.061663], [17.194428, 48.063892], [17.187371, 48.053795], [17.157072, 48.073043], [17.139729, 48.09998], [17.142676, 48.13226], [17.117359, 48.138251]]]}

Related items

No related items