Indikatívny harmonogram vyzvaní - Národné projekty

From the dataset abstract

Indikatívny harmonogram vyzvaní na Národné projekty obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu ...

Source: Indikatívny harmonogram vyzvaní - Národné projekty

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 14, 2018
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id141c8c88-0476-4dd0-86fa-e5de2ceb08e1
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionbez aktualizácie
Position position1
Resource Group Id resource_group_id3f44e1a3-b6dc-4e54-9ff5-98358ed0a3eb
Revision Id revision_id696734c4-d78f-431f-b598-2e6c934d926d
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid