Objednávky tovarov a služieb RÚVZ Žilina za rok 2017

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Žilina

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina
Unique identifier of dataset's provider 385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Date of the first publication July 29, 2017
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.322605, 49.315109], [18.378918, 49.330546], [18.415567, 49.367549], [18.403661, 49.396691], [18.449956, 49.393502], [18.475691, 49.408546], [18.481947, 49.423907], [18.494108, 49.428183], [18.489964, 49.433178], [18.547951, 49.467862], [18.534666, 49.490188], [18.572363, 49.508286], [18.597253, 49.510236], [18.602816, 49.497085], [18.617747, 49.495062], [18.677825, 49.507628], [18.754482, 49.488383], [18.812371, 49.516377], [18.941662, 49.5189], [18.972772, 49.502608], [18.960451, 49.48275], [18.970198, 49.476808], [18.960783, 49.454705], [18.973874, 49.451654], [18.988972, 49.431299], [18.968705, 49.413315], [18.979857, 49.395213], [19.035026, 49.395714], [19.053913, 49.415153], [19.070191, 49.412386], [19.072734, 49.417972], [19.120358, 49.402659], [19.137516, 49.409956], [19.150658, 49.403645], [19.1756, 49.413744], [19.187451, 49.409665], [19.197397, 49.414564], [19.185737, 49.43472], [19.198581, 49.448161], [19.225311, 49.454314], [19.228263, 49.463736], [19.220465, 49.473491], [19.235511, 49.495656], [19.233425, 49.510794], [19.260689, 49.531204], [19.3623, 49.536088], [19.371361, 49.567441], [19.399964, 49.574099], [19.409983, 49.592167], [19.442018, 49.598501], [19.446232, 49.613301], [19.467363, 49.613725], [19.474699, 49.603377], [19.468434, 49.59651], [19.478469, 49.588031], [19.529303, 49.572978], [19.530429, 49.535804], [19.581463, 49.455407], [19.5974, 49.458614], [19.611446, 49.446873], [19.641115, 49.45756], [19.637791, 49.440544], [19.648596, 49.435365], [19.631728, 49.408797], [19.685373, 49.403584], [19.717643, 49.386422], [19.746277, 49.407934], [19.790591, 49.410685], [19.79113, 49.38351], [19.803816, 49.364814], [19.79472, 49.344528], [19.804964, 49.322768], [19.792474, 49.29974], [19.809879, 49.295397], [19.822802, 49.276794], [19.792472, 49.267969], [19.785023, 49.246663], [19.76677, 49.236595], [19.759821, 49.211303], [19.784254, 49.199287], [19.807521, 49.205652], [19.829461, 49.201691], [19.841, 49.192616], [19.881104, 49.204367], [19.900351, 49.200219], [19.897108, 49.186395], [19.915253, 49.181891], [19.923186, 49.157141], [19.894896, 49.131288], [19.913312, 49.121212], [19.926903, 49.14194], [19.957998, 49.143893], [20.000131, 49.162818], [19.980937, 49.140516], [19.948699, 49.127483], [19.947518, 49.119468], [19.952719, 49.109272], [19.970884, 49.117826], [19.97509, 49.10852], [19.988902, 49.105359], [20.037754, 49.108312], [20.030163, 49.077828], [20.019377, 49.070879], [20.027025, 49.055583], [20.012858, 49.036045], [20.015293, 49.015977], [19.968958, 49.01657], [19.963551, 49.008929], [20.023183, 48.966623], [20.019676, 48.950087], [20.032757, 48.933935], [20.060438, 48.932304], [20.015286, 48.90981], [19.992261, 48.907501], [19.976884, 48.915911], [19.954277, 48.907031], [19.83832, 48.904222], [19.817217, 48.916365], [19.744618, 48.896834], [19.702154, 48.921332], [19.669322, 48.919159], [19.629889, 48.939498], [19.536653, 48.947146], [19.517291, 48.938864], [19.491013, 48.943267], [19.440842, 48.927448], [19.384609, 48.926153], [19.351284, 48.898065], [19.330954, 48.894223], [19.315987, 48.869216], [19.297808, 48.859631], [19.252941, 48.856112], [19.266482, 48.864977], [19.26537, 48.883842], [19.244051, 48.89516], [19.153655, 48.877889], [19.081041, 48.874618], [19.04708, 48.883685], [19.022879, 48.875317], [19.025625, 48.866782], [19.016575, 48.855567], [18.994379, 48.847187], [19.003246, 48.822531], [18.992455, 48.802436], [19.016576, 48.790261], [19.000075, 48.750096], [18.942801, 48.74936], [18.923515, 48.741154], [18.891856, 48.751094], [18.881367, 48.769768], [18.854531, 48.763444], [18.826348, 48.744057], [18.810144, 48.769167], [18.776719, 48.790778], [18.780316, 48.804177], [18.769483, 48.808584], [18.777958, 48.812747], [18.754071, 48.817567], [18.752429, 48.82689], [18.698074, 48.847707], [18.695423, 48.880702], [18.707939, 48.897488], [18.693642, 48.908901], [18.693749, 48.925612], [18.720277, 48.937493], [18.694557, 48.959175], [18.665351, 48.956108], [18.631726, 48.965034], [18.603185, 48.963773], [18.595104, 48.956796], [18.577951, 48.971306], [18.559806, 48.949335], [18.523407, 48.937052], [18.479578, 48.939562], [18.46594, 48.948036], [18.463733, 48.955632], [18.497191, 48.963535], [18.510873, 48.983206], [18.569639, 48.998098], [18.599602, 49.024233], [18.598923, 49.072743], [18.579029, 49.0862], [18.557, 49.087588], [18.590958, 49.116488], [18.574688, 49.124301], [18.574914, 49.143188], [18.553361, 49.146777], [18.555127, 49.154833], [18.467647, 49.189501], [18.464305, 49.204572], [18.446647, 49.212336], [18.450792, 49.218215], [18.427142, 49.248019], [18.430339, 49.254993], [18.377103, 49.303376], [18.373402, 49.318983], [18.322605, 49.315109]]]}

Related items

No related items