Register odborne spôsobilých osôb - starostlivosť ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 22, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created6 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id858f0fc8-f295-4ce6-a828-d6b558fba9f4
Maintainer maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id746cb161-b78a-43d9-850f-585447d32c71
Revision Id revision_idf0a60f84-4990-472a-badf-b4066a361585
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid