History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
696734... December 14, 2018, 12:12 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt indikativny-harmonogram-vyzvani-narodne-projekty
b8dc48... December 14, 2018, 12:11 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt indikativny-harmonogram-vyzvani-narodne-projekty
b03480... December 14, 2018, 12:10 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt indikativny-harmonogram-vyzvani-narodne-projekty
fe7af8... December 14, 2018, 12:09 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR