History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
43d81c... December 10, 2018, 14:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-drzitelov-povolenia-na-paralelny-obchod
a76a26... December 10, 2018, 14:52 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-drzitelov-povolenia-na-paralelny-obchod
32ae28... December 10, 2018, 14:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave