History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
41f639... October 23, 2017, 10:37 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
6ebe2c... December 30, 2015, 16:32 migration-tool REST API: Vytvor objekt zoznam-trestnych-pojednavani