History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a226f6... August 13, 2019, 10:30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-at-po-2014-2020
eb7876... July 16, 2018, 10:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-at-po-2014-2020
b211ec... July 16, 2018, 09:59 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-zazmluvnenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-at-po-2014-2020
51a586... July 16, 2018, 09:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR