History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
892e41... July 27, 2020, 14:03 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-adries
32b73a... May 2, 2018, 14:22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-adries
47fdde... May 2, 2018, 14:22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-adries
9eac5e... May 2, 2018, 12:58 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-adries
36583e... April 26, 2018, 12:06 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-adries
2f916a... October 25, 2017, 10:39 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3bd65c... December 30, 2015, 15:42 migration-tool REST API: Vytvor objekt register-adries