History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ff8045... September 26, 2018, 06:43 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt sektory-a-podsektory-zakladnej-sluzby
961d3c... September 26, 2018, 06:42 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt sektory-a-podsektory-zakladnej-sluzby
193168... September 26, 2018, 06:41 Národný bezpečnostný úrad