History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
6fd9df... November 30, 2022, 11:39 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5c9d1b... November 30, 2022, 11:34 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-11-30
40468b... November 30, 2022, 11:31 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-11-30
4fd850... November 30, 2022, 11:30 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-11-30
d07c98... November 30, 2022, 11:25 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-11-30
4ed117... November 30, 2022, 11:23 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky