History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
90686f... August 1, 2019, 06:23 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
8636d5... August 1, 2019, 06:22 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
c77809... January 25, 2019, 07:56 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
315f6a... January 25, 2019, 07:55 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
29dcb3... October 18, 2018, 11:59 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
f61696... October 18, 2018, 11:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
4e22ad... September 10, 2018, 06:38 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
5060c6... September 10, 2018, 06:37 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
3bf521... December 21, 2017, 13:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
dfa641... December 21, 2017, 13:58 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
b8f60f... December 7, 2017, 08:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
e29269... October 2, 2017, 07:05 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
a49b2d... October 2, 2017, 07:04 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
14dcd7... October 2, 2017, 07:04 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ukoncenych-projektov-pozemkovych-uprav-komplexnych
5979e3... October 2, 2017, 07:02 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR