History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
7757c7... March 27, 2018, 11:31 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statisticka-sprava-o-medzinarodnej-ochrane
27edba... March 27, 2018, 11:31 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statisticka-sprava-o-medzinarodnej-ochrane
40b919... March 27, 2018, 11:29 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky