History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
722f2a... March 13, 2018, 12:34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt register-os-v-zariadeniach-starostlivosti-o-ludske-telo-2018
315eb4... March 13, 2018, 12:07 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt register-os-v-zariadeniach-starostlivosti-o-ludske-telo-2018
7ac6c3... March 13, 2018, 12:06 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt register-os-v-zariadeniach-starostlivosti-o-ludske-telo-2018
b8ea87... March 13, 2018, 12:04 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt register-os-v-zariadeniach-starostlivosti-o-ludske-telo-2018
2136fa... March 13, 2018, 12:04 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín REST API: Aktualizovať objekt register-os-v-zariadeniach-starostlivosti-o-ludske-telo-2018
f8ffda... March 13, 2018, 11:59 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín