History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
da16cf... November 5, 2019, 12:26 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
6bae2b... November 5, 2019, 12:25 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
eb1821... March 2, 2018, 11:37 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
0e208a... March 2, 2018, 11:36 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
251859... October 25, 2017, 10:12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
594851... October 25, 2017, 10:11 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
c45cdc... October 25, 2017, 10:10 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
faffc0... October 25, 2017, 10:08 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
3f00c8... October 25, 2017, 10:06 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
ed428a... October 25, 2017, 10:04 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
7002a3... October 25, 2017, 10:02 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
a240b4... October 25, 2017, 10:00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
a21377... October 25, 2017, 09:58 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
deb1c3... October 25, 2017, 09:54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
4b62f9... October 25, 2017, 09:53 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
31b6d0... October 25, 2017, 09:52 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
35cd5e... October 25, 2017, 09:50 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
848bd9... October 25, 2017, 09:49 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
bafdc6... October 25, 2017, 09:42 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
bb17ed... October 25, 2017, 09:41 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-pocty-vydanych-vodicskych-a-medzinarodnych-vodicskych-preukazov
00111a... October 25, 2017, 09:39 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
da9ac1... October 25, 2017, 08:51 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8f279b... March 31, 2017, 08:53 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-a-pocty-vydanych-vodicskych-preukazov-k-31-12-2016
6a45f5... March 31, 2017, 08:52 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidovani-vodici-a-pocty-vydanych-vodicskych-preukazov-k-31-12-2016
55b35e... March 31, 2017, 08:50 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky