History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b564cd... December 17, 2018, 10:05 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt databaza-majetku
488730... December 17, 2018, 10:04 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt databaza-majetku
1cb17e... December 14, 2018, 11:36 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt databaza-majetku
d0d730... December 14, 2018, 11:36 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt databaza-majetku
a02aa9... December 11, 2018, 07:55 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave