History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1d6200... December 10, 2018, 14:56 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pripravkov-na-ochranu-rastlin-povolenych-na-paralelny-obchod
15023b... December 10, 2018, 14:55 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pripravkov-na-ochranu-rastlin-povolenych-na-paralelny-obchod
adc1b9... December 10, 2018, 14:53 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave