History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
ef9447... July 24, 2020, 07:45 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2014
be13e6... February 22, 2019, 08:57 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2014
92aaa6... February 22, 2019, 08:56 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2014
74249b... February 22, 2019, 08:54 Slovenská správa ciest