History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
542eae... January 16, 2020, 09:48 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt casovy-harmonogram-vytvarania-a-spristupnovania-datasetov-mvsr
34fd73... December 14, 2018, 12:55 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt casovy-harmonogram-vytvarania-a-spristupnovania-datasetov-mvsr
8de6fb... December 14, 2018, 12:54 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt casovy-harmonogram-vytvarania-a-spristupnovania-datasetov-mvsr
e78beb... December 14, 2018, 12:52 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky