History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
08865b... August 27, 2017, 16:58 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
2ccd66... August 27, 2017, 16:57 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
f8a11b... August 11, 2017, 08:57 Mesto Prešov
b46843... August 11, 2017, 08:54 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
bbbde8... August 11, 2017, 08:48 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
f79fb3... August 11, 2017, 08:46 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
ea4957... August 11, 2017, 08:45 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
57d4e6... August 11, 2017, 08:39 Mesto Prešov
ccd9a2... August 11, 2017, 08:37 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
11fcd0... August 11, 2017, 08:35 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
51cb39... August 11, 2017, 08:35 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt volebne-okrsky-a-miestnosti-pre-volby-v-meste-presov
26579e... August 11, 2017, 08:34 Mesto Prešov