History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8e4db2... October 7, 2019, 13:27 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt geograficke-nazvoslovie
977fcd... October 7, 2019, 13:20 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt geograficke-nazvoslovie
cde75f... October 7, 2019, 13:19 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt geograficke-nazvoslovie
2cd6dc... October 7, 2019, 13:19 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt geograficke-nazvoslovie
cb5f67... October 7, 2019, 13:17 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt geograficke-nazvoslovie
28864c... October 7, 2019, 13:08 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky