History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9cac50... August 13, 2019, 10:37 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz
415947... July 16, 2018, 10:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz
13ae96... July 16, 2018, 10:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt pridelenie-projektov-manazerom-a-kontrolorom-interreg-v-a-sk-cz
f952ae... July 16, 2018, 10:14 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR