History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f45f8f... February 21, 2019, 13:38 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2017
f881ae... February 21, 2019, 13:02 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2017
db801e... February 21, 2019, 13:01 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2017
79cc34... February 21, 2019, 12:53 Slovenská správa ciest