History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
590a3a... June 20, 2019, 09:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistiky-pz-sr-online
ae83fc... March 2, 2018, 10:41 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistiky-pz-sr-online
1402f5... March 2, 2018, 10:40 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistiky-pz-sr-online
5651f3... March 2, 2018, 10:39 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky