History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
652442... July 11, 2022, 11:16 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
3f024b... May 12, 2022, 06:03 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
fb1b9d... October 25, 2021, 08:41 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
d8e2d9... June 9, 2021, 08:12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
f30253... May 6, 2021, 10:29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
a19f5b... May 6, 2021, 10:27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
286057... May 6, 2021, 10:20 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
294fb2... May 6, 2021, 10:16 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
683dbc... February 1, 2021, 11:57 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
78c069... January 19, 2021, 12:41 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
adaa71... May 14, 2020, 11:23 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
b3483f... December 6, 2019, 09:29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
511e33... August 15, 2019, 08:56 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
6c5934... June 27, 2019, 08:19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
9252f8... April 4, 2019, 07:48 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
a41e7d... March 4, 2019, 08:52 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
d15815... November 13, 2018, 13:46 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
4dfc4f... October 2, 2018, 07:34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
ee2493... August 3, 2018, 07:24 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
2bd6f0... July 4, 2018, 06:37 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
d4adfa... June 26, 2018, 07:52 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
2057ac... May 4, 2018, 07:45 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
efc78a... February 1, 2018, 09:48 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
156483... January 2, 2018, 13:04 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
e7733d... November 2, 2017, 07:31 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
f28053... October 2, 2017, 08:20 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
d7cf36... October 2, 2017, 08:18 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
8a952a... August 3, 2017, 06:54 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
6876fa... July 19, 2017, 11:45 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice
9e435c... July 19, 2017, 11:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
ed56f4... July 19, 2017, 11:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
7ab1d9... July 19, 2017, 11:30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
2bad4c... March 16, 2016, 09:07 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
7f73cf... March 16, 2016, 09:07 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-levice-2015
d18dda... March 16, 2016, 09:05 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice