History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
cec415... October 23, 2017, 10:35 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
bb2dcd... December 30, 2015, 16:32 migration-tool REST API: Vytvor objekt zoznam-civilnych-pojednavani