History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1a19ba... December 22, 2022, 15:04 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
5b9605... December 22, 2022, 15:04 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
8c7bcd... December 10, 2020, 09:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
243e76... December 10, 2020, 09:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
9f55f7... December 19, 2019, 07:44 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
570dab... December 19, 2019, 07:41 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
1aaed6... December 5, 2018, 07:42 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
b6c143... December 5, 2018, 07:40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
19e1ad... December 5, 2017, 06:43 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
115444... December 5, 2017, 06:43 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
d2497b... December 5, 2017, 06:42 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
a2d285... December 5, 2017, 06:40 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR