History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b0f4dc... September 30, 2019, 13:53 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-oblasti-civilneho-letectva
9e3471... September 30, 2019, 13:52 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dotacie-v-oblasti-civilneho-letectva
c937a1... September 30, 2019, 13:50 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky