History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
676dc8... January 25, 2018, 13:12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
793304... January 25, 2018, 13:12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
9937c9... January 25, 2018, 13:11 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
3acb37... January 25, 2018, 13:10 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
34a471... January 25, 2018, 13:08 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
d6fbd3... January 25, 2018, 13:07 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
7897b7... January 25, 2018, 13:06 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
93a1ca... January 25, 2018, 13:05 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
f614c6... January 25, 2018, 13:04 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
2453f1... January 25, 2018, 13:03 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
b8209e... January 25, 2018, 13:02 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
8fb59a... January 25, 2018, 13:00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
5f3887... January 25, 2018, 12:59 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt statistika-kriminality-2017
f50790... January 25, 2018, 12:56 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky