History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8d5e9d... December 18, 2019, 12:28 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-tt
b5c28b... December 18, 2019, 12:26 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-tt
663bb5... December 19, 2017, 13:11 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-tt
d0c7f6... December 19, 2017, 12:19 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-tt
865f5e... December 19, 2017, 12:19 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-tt
ae1931... December 19, 2017, 12:17 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky