History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9a9b15... July 17, 2020, 08:18 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-lietadiel
0e2d09... July 17, 2020, 08:17 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-lietadiel
3be313... July 17, 2020, 08:15 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky