History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
6e0a12... August 11, 2017, 08:20 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
0d877a... August 11, 2017, 08:19 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
56783d... August 11, 2017, 08:18 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
48a81f... August 11, 2017, 08:17 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
99ccf0... August 11, 2017, 08:16 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
be7bd4... August 11, 2017, 08:15 Mesto Prešov
12bc11... May 24, 2017, 20:35 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
4bc990... May 24, 2017, 20:33 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
86df00... May 24, 2017, 20:33 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-data
0824da... May 24, 2017, 20:31 Mesto Prešov