History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9a37fd... March 2, 2018, 10:51 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dopravne-a-krizove-situacie-online
e467af... March 2, 2018, 10:50 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dopravne-a-krizove-situacie-online
fdf0e7... March 2, 2018, 10:42 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky