History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5f499c... December 4, 2023, 06:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
8a2b1b... December 4, 2023, 06:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b8a2a0... November 28, 2023, 07:08 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
db7b80... November 2, 2023, 07:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
dfcd50... November 2, 2023, 07:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
3ed4a6... October 4, 2023, 11:04 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
ef80b1... October 4, 2023, 11:04 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b46441... September 4, 2023, 05:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f95f8e... September 4, 2023, 05:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b2d8b4... August 23, 2023, 08:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
7d0252... August 1, 2023, 08:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
9561ff... August 1, 2023, 08:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
bf1362... July 6, 2023, 06:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e64e31... July 6, 2023, 06:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
0d44f9... June 1, 2023, 06:51 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
6bcc19... June 1, 2023, 06:50 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
4447a6... May 3, 2023, 08:14 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
286dcf... May 3, 2023, 08:14 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
9558fb... April 19, 2023, 07:26 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
44d7e5... April 12, 2023, 08:08 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e8d17c... April 12, 2023, 08:07 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f2c3d6... March 14, 2023, 09:18 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
6b3857... March 9, 2023, 12:40 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
dd45a8... March 9, 2023, 12:39 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e1f784... March 1, 2023, 08:43 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
0143bf... March 1, 2023, 08:43 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a07dc9... January 13, 2023, 07:23 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
22578f... January 11, 2023, 10:17 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
83687c... January 11, 2023, 10:17 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
d46673... January 10, 2023, 06:04 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
0b76d3... December 5, 2022, 12:12 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c3a8d3... December 5, 2022, 12:11 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
7b8af2... November 9, 2022, 12:10 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
41d469... November 9, 2022, 12:10 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
191dc3... October 17, 2022, 06:02 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
122e59... October 17, 2022, 06:02 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a06232... September 12, 2022, 08:32 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
3d0fd8... September 12, 2022, 08:29 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
ab0810... September 12, 2022, 08:23 Silvia Horváthová2 REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5ba81b... June 21, 2022, 13:53 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5ccebb... June 21, 2022, 13:53 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
80a680... June 21, 2022, 06:37 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e7e653... April 8, 2022, 16:50 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
ecbc46... April 8, 2022, 16:50 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
96b478... March 15, 2022, 16:51 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
926ced... March 15, 2022, 16:51 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f6d8f9... March 15, 2022, 16:35 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
beec3f... March 15, 2022, 16:22 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
d10bf0... December 1, 2021, 11:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
40bb14... December 1, 2021, 11:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
87b584... November 4, 2021, 15:05 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
3a7de0... November 4, 2021, 15:05 Mgr. Silvia Horváthová REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
2ea8e8... September 13, 2021, 13:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a1bf45... September 13, 2021, 13:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
9443e5... August 5, 2021, 13:22 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
1c5f1f... August 5, 2021, 13:22 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e8eb50... July 20, 2021, 11:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
acdff0... July 20, 2021, 11:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c03616... June 11, 2021, 07:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
6720e8... June 11, 2021, 07:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
0aa7fc... April 8, 2021, 10:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
885f77... April 8, 2021, 10:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
134061... March 11, 2021, 13:59 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5f082a... March 11, 2021, 13:59 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
27409b... February 5, 2021, 11:56 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a4c256... February 5, 2021, 11:56 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e0f978... January 18, 2021, 14:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
664899... January 18, 2021, 14:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
ef6a47... December 30, 2020, 13:53 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
06a076... December 30, 2020, 13:53 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e08ff9... November 26, 2020, 10:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
3fc1c5... October 15, 2020, 09:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
809903... October 15, 2020, 09:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
7155ea... September 25, 2020, 14:00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
9fff57... September 25, 2020, 14:00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
1b8d0b... August 6, 2020, 15:18 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
824bed... August 6, 2020, 15:18 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
4472e4... July 20, 2020, 11:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e0ef83... July 20, 2020, 11:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5b58ad... June 1, 2020, 10:18 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
1c8b61... June 1, 2020, 10:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5bff77... May 15, 2020, 14:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
9cfe00... May 15, 2020, 14:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e1d07d... April 14, 2020, 12:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
582dce... April 14, 2020, 12:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
8f1844... March 2, 2020, 15:32 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
ff6829... March 2, 2020, 15:31 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e6c859... February 10, 2020, 14:41 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
000294... February 10, 2020, 14:41 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
863c4b... January 2, 2020, 14:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
55997c... January 2, 2020, 14:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
46841b... December 12, 2019, 13:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
61abc9... December 12, 2019, 13:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
958997... November 14, 2019, 13:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
71a028... November 14, 2019, 13:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a2325d... October 28, 2019, 15:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
cf3d59... October 28, 2019, 15:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
64d551... September 24, 2019, 10:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c02148... September 4, 2019, 12:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b374a1... September 4, 2019, 12:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
69f03e... September 4, 2019, 12:20 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b4e7a5... August 5, 2019, 11:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
2dde6d... August 5, 2019, 11:53 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f5ad52... July 4, 2019, 15:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
05af86... July 4, 2019, 15:04 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c8c3c2... June 19, 2019, 07:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a72d8c... June 19, 2019, 07:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a9dd1b... May 3, 2019, 13:49 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
8880d7... May 3, 2019, 13:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
6f324d... April 4, 2019, 14:57 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
461c90... April 4, 2019, 14:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
be64b6... September 18, 2018, 09:32 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
450201... September 18, 2018, 09:31 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f95031... September 11, 2018, 09:37 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
66d7a4... September 11, 2018, 09:33 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
81be5a... August 8, 2018, 12:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
1c6564... August 8, 2018, 12:53 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
42ff63... July 27, 2018, 12:15 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
00fbc1... July 27, 2018, 12:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
7e903b... June 8, 2018, 08:56 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f41431... June 8, 2018, 08:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
d0738b... April 13, 2018, 07:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
39aebc... April 13, 2018, 07:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c0a203... January 11, 2018, 12:33 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
043f74... January 11, 2018, 12:32 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f64b92... December 11, 2017, 12:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
2f5eff... December 11, 2017, 12:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
4c10e3... November 6, 2017, 13:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
265d72... November 6, 2017, 13:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
55b7b6... November 6, 2017, 13:00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
20fc19... October 19, 2017, 07:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5e3f77... October 19, 2017, 07:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
35b424... October 5, 2017, 15:31 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
5640a9... October 5, 2017, 15:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c5d5f7... September 26, 2017, 08:27 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
565e47... September 26, 2017, 08:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
04d340... August 28, 2017, 07:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
bddeff... August 28, 2017, 07:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
8b7746... August 10, 2017, 07:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e3ea63... August 10, 2017, 07:09 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
f7e7cd... June 9, 2017, 09:09 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b83c51... June 9, 2017, 09:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
4cef16... May 19, 2017, 10:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
3ad3cd... May 19, 2017, 09:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a430f7... May 19, 2017, 09:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
cc8d2d... May 18, 2017, 13:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
7483af... May 18, 2017, 13:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
d2c569... May 18, 2017, 13:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
4d431c... May 18, 2017, 12:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
517b5d... May 18, 2017, 12:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
937b2d... May 18, 2017, 10:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
2f2d52... May 18, 2017, 10:35 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
b992db... May 16, 2017, 14:48 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
c7ebe8... May 16, 2017, 13:12 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
df5b13... May 16, 2017, 13:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
0dac1d... May 16, 2017, 13:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
7e3959... May 16, 2017, 13:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
eb1be7... May 16, 2017, 13:03 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
e300fa... May 16, 2017, 13:03 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-ovm-s-aktivovanou-elektronickou-schrankou
a6377c... May 16, 2017, 13:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby