History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f135c1... December 10, 2018, 11:49 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt rocenka-ozimin
c26c75... December 30, 2015, 16:17 migration-tool REST API: Vytvor objekt rocenka-ozimin