History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
6df421... April 2, 2019, 05:30 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt zo0003rs
507244... December 30, 2015, 16:14 migration-tool REST API: Vytvor objekt zo0003rs