History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a263ce... April 6, 2022, 07:58 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
890fe5... April 2, 2019, 13:44 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-konsolidovana-uctovna-zavierka
be83e1... April 2, 2019, 13:43 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-konsolidovana-uctovna-zavierka
dc651d... April 1, 2019, 13:41 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-konsolidovana-uctovna-zavierka
42ed1a... April 1, 2019, 13:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-konsolidovana-uctovna-zavierka
d8dd0a... April 1, 2019, 12:30 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave