History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
163865... November 22, 2022, 12:53 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt http-ruvzpb-szm-com-data-reg-odbor-spos-voda-2018-output-xml
33c7e2... November 22, 2022, 12:51 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt http-ruvzpb-szm-com-data-reg-odbor-spos-voda-2018-output-xml
24ce98... November 22, 2022, 12:47 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica