History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
83c26a... August 11, 2017, 08:26 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
ef3343... August 11, 2017, 08:24 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
66774b... August 11, 2017, 08:22 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
e41c35... August 11, 2017, 08:22 Mesto Prešov
f32885... May 24, 2017, 20:27 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
db46e9... May 24, 2017, 20:26 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
2cad8c... May 24, 2017, 20:25 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
b460bb... May 24, 2017, 20:25 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyte-geo-data
d39a86... May 24, 2017, 20:24 Mesto Prešov