History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
87905b... March 7, 2023, 10:50 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-aktiva-podla-sektorov
9dd861... April 6, 2022, 08:10 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-aktiva-podla-sektorov
468f9e... March 17, 2021, 09:48 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-aktiva-podla-sektorov
fb171c... April 1, 2019, 13:31 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-aktiva-podla-sektorov
a6dda7... April 1, 2019, 13:30 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-aktiva-podla-sektorov
f45fdb... April 1, 2019, 12:23 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave