History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
3b7e81... May 27, 2020, 06:25 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2015_06_tab03
72d537... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2015_06_tab03
b2237b... December 30, 2015, 15:48 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso_2015_06_tab03